Min profil

Jeg er uddannet psykolog, cand.pæd.psych. – 1996

Autoriseret af psykolognævnet – 2000

Specialist i pædagogisk psykologi og klinisk psykologi – 2008

Psykolog i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Københavns Kommune – 1994 – 2002. Herefter som souschef og ledende psykolog til 2012 og koordinerende psykolog til 2015.

Siden begyndelsen af 2015 egen praksis.

Jeg har haft fokus på individuel trivsel og personlig udvikling, herunder rådgivning, stresshåndtering og konfliktløsning. Jeg er yderligere en trænet supervisor af enkelte fagpersoner og medarbejdergrupper.

Jeg har erfaring indenfor organisation og personaleledelse.

Videreuddannelse

  • Kriseintervention – implikationer fra nyere forskning v. Dr. Phil Alte Dyregrov, Norge april 2011. Dansk psykoterapeutisk Selskab for psykologer.
  • 2 årig systemisk og narrativ konsulentuddannelse indenfor: supervision, coaching, personaleudvikling, organisationsudvikling, konsultation til mindre og større grupper – Inpraxis 2012-2014
  • LP-modellen: Læringsmiljø og pædagogisk analyse – Hamar 2012
  • Uddannelse i Kontraktet supervision med henblik på professionsudvikling v. Benedicte Schilling , 2014-2015
  • Psykotraumatologi RITS for psykologer, trin 1-4, SOSCON-Institut for Krisehåndtering v. Henrik Lyng 2015 – Center for Beredskabspsykologi
  • Ugekursus i kognitiv adfærdsterapi: Børn og unge med angst, Center for Angst, Institut for Psykologi, Københavns Universitet 2015

Min terapeutiske praksis har som udgangspunkt nedennævnte tilgange. Men udvælges altid til at passe bedst til dine behov og dine problemstillinger.

  • Systemisk/narrativ terapi
  • Eksistentialistisk terapi
  • Psykodynamisk terapi

Mit udgangspunkt er ressourceorienteret, hvor dine styrker vil være udgangspunkt i samtalen. Samtalen vil danne grundlag for terapien/samtalen/rådgivningen, hvor jeg vil understøtte dig i at få øje på muligheder og nye vinkler, for at komme ud af et fastlåst mønster.