Supervision

Supervision hos mig retter sig mod psykologer og andre faggrupper, som f. eks. lærere, pædagoger, faggruppeteams, tværfaglige teams etc.

Supervision tilbydes individuelt og til grupper

  • Jeg tilbyder supervision til psykologer med henblik på autorisation
  • Jeg henvender mig til ledere i forhold til personaleforhold og organisationsudvikling. Det kan være med fokus på samarbejdsvanskeligheder, relationer, roller, positionering, konflikthåndtering, krisehåndtering, krisebearbejdning, stresshåndtering mv.
  • Jeg henvender mig til lærere og pædagogisk personale. Det kan være i forhold til samarbejdsvanskeligheder, konflikthåndtering, mægling, forældresamarbejde, personlig stil/positionering og personlig udvikling Det kan også være i forhold til børn og elever der er vanskelige at inkludere i fællesskabet.

Individuel supervision

Jeg tager udgangspunkt i din fortælling og det du ønsker at forandre eller blive klogere på. Udfordringer, som du støder på i dit arbejde. Det er et samarbejde, hvor du selv er med til at fastsætte dagsordenen.

Målet med supervisionen er at give dig overblik og inspiration i det dilemma du er stødt på.

Gruppe supervision

Jeg tager ligeledes udgangspunkt i en persons fortælling, på skift i gruppen, om et dilemma der ønskes tilbagemelding på. Her er det mig der interviewer, mens de øvrige lytter og kommer med deres bidrag, organiseret på forskellig vis. Denne form retter sig til et kollega-team med henblik på en fælles udvikling/læring (4-6 personer).

Kontraktet supervision

Kontraktet supervision et målrettet gruppesupervisionsforløb med fokus på de deltagende medarbejderes læring i forhold til en afgrænset professionel problematik. Målet er at udvikle større faglig sikkerhed og nye praksisformer for hver enkelt deltagende medarbejder, så han/hun kan løse sine arbejdsopgaver med størst mulig kvalitet.

Kontraktbaseret supervision vil sige, at ledelsen indgår i samråd med mig og definerer de overordnede mål og rammer for supervisionen. Ledelsen udpeger de medarbejdere, der indgår i supervisionsforløbet (4-5 personer), som hver især definerer deres individuelle læringsmål. Ledelsen følger supervisionsforløbet (6-8 sessioner) deltagende fra sidelinjen, enten ved direkte deltagelse eller ved løbende orientering.

Det er de professionelles læring og kompetenceudvikling, der er i fokus. Der kan indgå undervisningsforløb.